Vrouwenportretten. Verhalen voor een Geschiedenis

Datum :
31/03/2022 tot 20/11/2022
Plaats :
Au Mundaneum
Publiek :
Tout public
Prijs :
7€/5€/2€

 

Van schaduw naar licht… de tentoonstelling belicht vrouwen die door de geschiedenis onzichtbaar zijn gemaakt. Naamlozen, heldinnen, strijdsters, kunstenaressen, visionaires,... verhalen over Belgische vrouwen op weg naar emancipatie en de verovering van hun rechten. Deze vrouwen eindelijk zichtbaar maken in onze collectieve geschiedenis, dat is iedereen, man en vrouw, een plaats geven in een meer rechtvaardige en legitieme geschiedenis.

Waarom zijn vrouwen zo weinig aanwezig in de “officiële” geschiedenis die nochtans het grondvest van onze collectieve identiteit is. Deze kwestie is vandaag zeer actueel. Historici, zowel mannen als vrouwen, streven naar meer alteriteit in de geschiedschrijving. Je hoeft helemaal geen feminist te zijn om te beseffen dat het hoog tijd is om de evolutie van de mens vanuit een andere hoek te bekijken en de cognitieve en culturele vooringenomenheid die vrouwen eeuwenlang onzichtbaar gemaakt heeft te ontrafelen.

Vrouwenportretten. Verhalen voor een Geschiedenis wil zichtbaarheid geven aan carrières en verhalen van vrouwen op weg naar emancipatie, de verovering van hun rechten en een evenwaardige plaats in de maatschappij. Met archieven en hedendaagse documenten wil de tentoonstelling de schijnwerpers richten op Belgische vrouwen die ons vooraf zijn gegaan en die de weg geopend hebben naar verbetering van de conditie en de mogelijkheden van de vrouwen van nu, met als einddoel meer vrijheid en meer gelijkheid.

Twee aanvullende tentonstelling : 

Légitimes - Women We Share - 31.03.22- 16.08.2022

Il y 150 ans … Vive la commune ! La commune de Paris vivait  - 07.09.22 - 20.11. 22

 
Tarieven hier

 

Partners

Commissariat général au Tourisme ; Fédération Wallonie-Bruxelles; La Gestion centre-ville Mons ; Les Grenades; Le musée royal de Mariemont ; TéléMB et La Première