Perskit

2019

Paul Otlet's infinite Inventory - Persmap

2017

Top Secret! Een versleutelde wereld - Persmap - Bezoekers gids

2016

2015


Vorige evenementen

- Pers Kit Renaissance 2.0

- Fotos van de tentoonstelling

- De pers conferentie van 8 Oktober