Oorlogspropaganda weerstaan

Datum :
17/09/2021 tot 02/01/2022
Plaats :
Au Mundaneum
Publiek :
Tout public
Prijs :
2-5-7 euros et réduction

In de vele studies, publicaties, tentoonstellingen en documentaires over de militaire geschiedenis wordt zelden ingegaan op de houding van de publieke opinie ten opzichte van de oorlog of op de argumenten die gebruikt worden om deze voor zich te winnen. De tentoonstelling oorlogspropaganda weerstaan ! gaat dieper in op de drijfveren waarop de propaganda steunt, op basis van werkelijke of verzonnen gebeurtenissen (waarbij we de (on)juistheid van de uitspraken in het midden laten en zeker geen partij kiezen). Deze tentoonstelling onderzoekt de methoden en processen van de oorlogspropaganda vanaf 14-18 tot de hedendaagse tijd om de onveranderlijkheid en de herhaling van de mechanismen en de argumenten doorheen de tijd bloot te leggen. De tentoonstelling is opgebouwd rond 10 principes, die door Anne Morelli (Université Libre de Bruxelles) worden beschreven in haar boek “Elementaire principes van oorlogspropaganda” dat in het Nederlands verscheen bij uitgeverij EPO. De tentoonstelling gaat eveneens in op de tegenstanders van de oorlog, waarbij niet alleen duidelijk wordt dat het moeilijk is om tegenargumenten tegen de oorlogspropaganda te ontwikkelen, maar ook dat weerstand tegen de oorlog of de weigering om deel te nemen niet zonder risico zijn. De kennis van de mechanismes van de oorlogspropaganda zou ons moeten helpen om een kritische blik te werpen op wat we elke dag zien en horen, meer bepaald in de media.

 

 

Partners

War Heritage Institute - ULB - La Première