Organisatie van evenementen

De conferenties

In navolging van de stichters wil het Mundaneum een plaats bieden in de samenleving voor debat en uitwisseling van ideeën. Daarom worden regelmatig conferenties-debatavonden georganiseerd in een geest van humanisme en filantropie die de stichters van het Mundaneum voor ogen hadden. “Google van papier”: met deze originele positionering biedt het Mundaneum ook talrijke ontmoetingsgelegenheden rond het thema “Nieuwe technologieën & Maatschappij”.

De colloquia

Het Mundaneum organiseert reflectiemomenten omtrent specifieke thema's, meer bepaald op gebied van conservatie van archieven. Meestal worden de colloquia georganiseerd in samenwerking met academische instellingen zoals de Universiteit van Mons en vormen zij een gelegenheid om internationale experts te ontvangen.