Google en het Mundaneum versterken hun partnership

Bergen, 21 Februari 2013 - Google en het Mundaneum kondigen vandaag een versterking van hun partnership aan. Het Archiefcentrum en Museum van de Federatie Wallonië-Brussel wordt aldus de eerste Belgische partner van het “Cultural Institute” van Google. Te samen lanceren zij een belangrijk toenaderingsprogramma met de plaatselijke gemeenschap.

Een toenaderingsprogramma met de plaatselijke gemeenschap

Google en het Mundaneum hebben hun partnership aangekondigd in het voorjaar 2012. In navolging hiervan heeft Google logistieke en financiële steun verleend aan een reeks conferenties en een tentoonstelling over de geschiedenis van de toegang tot kennis. Google heeft het Mundaneum bijgestaan in het verwerven van een bredere internationale zichtbaarheid, het Mundaneum heeft het mogelijk gemaakt voor Google om banden aan te knopen met de lokale gemeenschap.