De prijs Henri La Fontaine 2014 gaat naar de cartoonisten van Jean Plantu (Le Monde)

Op 10 oktober jongstleden werd de Nobelprijs voor de Vrede toegekend aan Kailash Satyarthi en Malala Yousafzay. Zoals elk jaar maakt het Mundaneum van deze gelegenheid gebruik om hulde te brengen aan onze Nobelprijswinnaar van 1913, Henri La Fontaine. Dit jaar komt daar nog bij dat de Stichting Henri La Fontaine de Internationale Prijs Henri La Fontaine zopas toegekend heeft aan de vereniging Cartooning for peace van Jean Plantu !

Om de twee jaar beloont de Internationale Prijs Henri La Fontaine personen, verenigingen of openbare instellingen die “een significante bijdrage leveren tot de verdediging, het doorgeven en het actualiseren van de waarden die werden gedragen door Nobelprijswinnaar voor de Vrede 1913 Henri La Fontaine, meer bepaald het humanisme, de sociale rechtvaardigheid, het feminisme en het vrij onderzoek”.

De Stichting Henri La Fontaine heeft vandaag de laureaat 2014 bekend gemaakt: met eenparigheid werd gekozen voor de vereniging Cartooning for Peace, een internationaal netwerk van cartoonisten.

Spotprenten in de pers brengen ons aan het lachen. Zonder die prenten zou ons leven minder leuk zijn. Maar ze zijn niet enkel om te lachen: ze hebben de macht om te informeren en te schofferen.”
Kofi Annan, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede tijdens het colloquium “Intolerantie verleren” gehouden in New York op 16 oktober 2006


Plantu in het Mundaneum in 2008

In de documentaire Caricaturists, Foot Soldiers of Democracy van Stéphanie Valloatto werd onlangs nog de nadruk gelegd op de belangrijke rol als “intellectueel jeukpoeder” van de spotprenten en cartoons in de pers vandaag zowel in landen in crisis als in onze democratieën. De vereniging Cartooning for Peace, in Parijs opgericht door tekenaar Jean Plantu, stelt zich als doel “intolerantie te verleren” en verdedigt met pen en papier de waarden waar Henri La Fontaine voor stond: rechten voor vrouwen en minderheden, vrijheid van mening en wereldvrede, maar ook steun aan tekenaars die bedreigd worden omwille van hun politieke overtuiging. Ook het verzamelen van perstekeningen is een van de opdrachten van de vereniging, wat nauw aansluit bij de spotprenten die in het door Henri La Fontaine opgerichte Mundaneum worden bewaard.

De betreurde Stéphane Hessel heeft in 2012 in de Belgische Senaat de Prijs Henri La Fontaine mee uitgereikt. Dit jaar is het de beurt aan Antoinette Spaak, vooraanstaand Belgisch politica, overtuigd humaniste en minister van Staat, om op 9 december om 11 uur in het Brusselse Stadhuis de prijs plechtig te overhandigen.