De stichters van het Mundaneum en 200 jaar van de “Informatietijd”!

Het London Science Museum zal op 25 oktober een nieuwe tentoonstellingsruimte over de « Informatietijd » (Information Age) openen. Ze is tot nu toe de meest ambitieuze sectie van de Londens institutie met meer dan 800 voorwerpen. Ze zal over meer dan 200 jaar geschiedenis van innovaties vertellen in het veld van informatie- en communicatietechnologie door experimenten en interactieve opstellingen en door getuigenissen van pioniers en gebruikers. De 6 zones van de ruimte  aan de verschillende netwerken worden gewijd die onze communicatievermogen tijdens twee eeuwen hebben beïnvloed: de Kabel, de Telefoon, de Radio- en Televisie-uitzending, de Constellatie, de Mobiel en het Web.

Otlet en La Fontaine, pioniers van het web

De Web zone zal tal van voorlopers belichten waarvan Paul Otlet en Henri La Fontaine. De stichters van het Mundaneum steunden zich op hun internationaal intellectueel coöperatie netwerk en vonden de Universele Decimale Classificatie en het miljoenen kaarten-rijk Universeel Bibliografisch Repertorium uit. Dit enorme kaartsysteem kondigt de hedendaagse zoekmotors aan. De avant-garde ideeën van Paul Otlet lopen ook de noodzakelijke technologieën vooruit om informatie te klasseren en consulteren: het “televisie-boek” (ons computer), de televergadering, het mobiel, de cloud computing, kortom, alles dat maakt ons globaal communicatie netwerk uit!

Natuurlijk vinden deze twee pioniers dus hun plaats op de Europese pionierstijdlijn van de Informatietijd.

Meer info

Het colloquium "Interpreting the Information Age" waar de eerste biograaf van Otlet Pr. Emeritus Boyd Rayward zal spreken
Ontdek wat er gebeurt achter de schermen in het London Science Museum in dit video
Wat Google zegt over de nieuwe ruimte
Het conference "Making the History of computing relevant" aan het London Science Museum waarin het Mundaneum een rol speelde