1914-1918 : de Belgische pers in oorlogstijd

Een nieuwe virtuele tentoonstelling van het Mundaneum online in Google Cultural Institute. Ter gelegenheid van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog heeft het archiefcentrum een dertigtal documenten geselecteerd uit het Internationaal Persmuseum dat in 1907 werd opgericht door ondermeer.  De tentoonstelling geeft een overzicht van de binnenlandse pers tijdens dit woelige tijdperk met als titel: 1914-1918 : de Belgische pers in oorlogstijd.

Met deze nieuwe tentoonstelling werkt het Mundaneum verder aan het valoriseren van zijn archief door het toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek. De documenten worden in hun historische context geplaatst en zijn afkomstig uit het Persmuseum opgericht in 1907 door de Union de la presse périodique waar de medestichter van het Mundaneum, Paul Otlet, vice-president van was. Dagbladen van net voor de oorlog, met of tegen haar zin door de bezetter “ingelijfde” pers, bladen uit de loopgraven, clandestiene bladen zoals La Libre Belgique, vertellen het wel en wee van het L'âme belgejournalisme tijdens het conflict.

Deze nieuwe virtuele tentoonstelling geeft een somber beeld van het vergaan van de geschreven pers in België tijdens de Grote Oorlog. Censuur, opkomst van niet professionele bladen, onafhankelijkheid van journalisten: 1914-1918: de Belgische pers in oorlogstijd verwijst, hoe paradoxaal ook, naar de vragen waarmee de pers van vandaag geconfronteerd wordt...

 

De tentoonstelling 1914-1918 : de Belgische pers in oorlogstijd