Gao Xingjian, Prix Nobel de Littérature

Date :
14/12/2009
Place :
A la Maison Folie
Price :
3 euros

Gao Xingjian, Prix Nobel de Littérature en 2000
"Au bord de la vie"